Sjömarkerna i Bläsinge Hagby

 

Bläsinge sjömark

 

På Ölands östra kust brukar landremsan mellan den odlade jorden och stranden kallas för sjömarkerna. Bredden på sjömarkerna kan variera mellan ett par hundra meter och upp till två kilometer.

 

Sjömarkerna öster om Bläsinge och Hagby är flacka men ändå kuperade, vilket beror på stormar, erosion och högvatten. Området består till stor del av rester från strandvallar som bildats genom årtusenden. Sjömarkerna på Öland har främst använts för bete och så är även fallet i Bläsinge och Hagby.

 

På Hagbys sjömarker finns rester efter sex hus från romersk järnålder (år 0 - 400 e.Kr.). Förmodligen är det två gårdar som har legat där. Gårdarnas två huvudbyggnaderna har varit cirka 26 och 35 meter långa.

 

Foto: Sjömarkerna sedda från Bläsinge hamn: Magnus Rydnér

 

Getväppling på strandängarna

 

Getväpplingen och mångfald

Ur Yvonnes blogg 23 juni 2013

 

"Nere vid havet på en blommande strandäng har jag nu i juni månad en favorit bland alla vackra blommor.

 

Getväpplingen som på Ölands kalkrika marker kan inta så många olika färger i gult, orange, rött rosa och vitt. Den lyser så varmt och ofta med masseffekt bland stenar och tuvor.

 

Mångfaldet och variationen gör vandringen på strandängen spännande ju fler nyanser desto gladare blir jag. "

 

Foto: Yvonne Bergqvist

 

Östra Ölands sjömarker

Så här skriver länsstyrelsen i Kalmar län om östra Ölands sjömarker:

 

"Längs den östra sidan av Öland finner man ett mycket öppet kulturlandskap. Närmast kusten ligger en bred remsa av öppna betesmarker, så kallade sjömarker, som sätter sin prägel på denna del av Öland. Sjömarkerna sträcker sig från Böda i norr till Ottenby i söder. De har en mycket lång tradition som betes- och slåttermarker. Troligen har de hävdats kontinuerligt, efterhand som de stigit ur havet, i bortåt två tusen år."

 

Läs mer på länsstyrelsen hemsida.

 

 

Besök sjömarkerna i Bläsinge Hagby

 

Enklaste sättet att gå till sjömarkerna är att parkera bilen vid Bläsinge hamn.