Bläsinge by

Bläsinge by

I dag kännetecknas Bläsinge av tättliggande trähus på båda sidor om bygatan, många av husen har personliga och inspirerande trädgårdar. Vid midsommar varje år öppnar ett par av gårdarna grönsaksstånd med självbetjäning utmed bygatan och de håller sedan öppet fram till Ölands skördefest.

 

Bläsinge är ett gammalt bynamn som förmodligen betyder "en blåsig plats". Ortsnamn som slutar på -inge är oftast från järnåldern. Besök gärna Bläsinge en höstdag och se om namnet stämmer.

 

På byns marker finns fornlämningar från järnåldern såsom gravhögar, stensättningar och husgrunder. På några platser har fynd av slagen flinta från stenåldern hittats.

 

Ett vårtecken i byn är när tranorna samlas på fälten innan de fortsätter sin sommarresa norrut. Ett lika säkert hösttecken är när de stora flockarna med tranorna återigen anländer, för att sedan flyga söderut för att övervintra i Sydeuropa och Nordafrika. Läs mer om trandagen som firas 25 mars.

 

Trana

 

Hitta till Bläsinge på Öland

Bläsinge är den sydligaste byn i Norra Möckleby socken, Mörbylånga kommun, på Öland. 15 kilometer från Färjestaden och tre mil från Kalmar.

Flygfoto över Bläsinge: Douglas Rydström

Bläsinge på Facebook

 

Bläsinge på Twitter

 

Bläsinge på Instagram

 

Din egen bild från Bläsinge

Taggar du med #Bläsinge på Instagram så syns din bild här:

 

Bläsinge - Hagby

Hagby är Bläsinges grannby, byarna är mer eller mindre ihopvuxna.

 

Norra Möckleby socken

Under medeltiden skrevs namnet Myklæby. Förleden Möckle kommer från den gamla ordet mykil som betyder stor.

Att orten kallas Norra Möckleby är för att inte blandas ihop med Södra Möckleby som ligger på sydvästra Öland.