Bläsinge hamn

Flygbild Bläsinge hamn

 

Bläsinge hamn. I början av 1900-talet bedrevs fisket på Ölands östra sida i öppna båtar med åror och storsegel. Fångsten bestod i huvudsak av sill och ål. Försäljningen av fisken skedde på cykel i de närmaste socknarna. på 1930-talet ändrades allt när båtarna utrustades med motor och bottengarn. Större fångster kunde tas in och när andra världskriget kom var det inga som helst problem att bli av med fisken i och med matransoneringen i landet.

 

En sidoinkomst för fiskarna förr som betydde mycket var strandat gods och drivande virke som fallit av lastfartyg vid dåligt väder. Många hus längs Ölands kust är till stor del byggda av timmer som tagits om hand på detta vis. Källa: Norra Möckleby hembygdsförening.

 

År 1947 byggdes hamnen för yrkesfiskare i Bläsinge. Under 1960-talet gick man i huvudsak över till torskfiske i och med att hamnen fick tillgång till is, så att fisken kunde lagras och transporteras under längre tid. I början av 1980-talet var fångsterna som störst och hela 14 båtar hade Bläsinge som hemmahamn.

 

Ställplats vid Bläsinge hamn

Under 1990-talet blev tillgången på torsk sämre och nya och krångligare regler från myndigheterna gjorde att de som bedrev det småskaliga, kustnära fisket fick svårare att försörja sig. I dag finns endast två yrkesfiskare kvar i Bläsinge hamn. Däremot har turismen ökat och många besöker Bläsinge hamn på sommaren. Det finns glasskiosk vid kajen och en ställplats för husbilsägare som vill övernatta i Bläsinge hamn.

Ada Gorthon minnessten

 

Ada Gorthon

 

Den 22 juni 1942, mitt under brinnande krig, befann sig det svenska lastfartyget Ada Gorthon två distansminuter utanför Bläsinge hamn. Hon var på väg med järnmalm från Luleå till Tyskland. Sovjetunionen hade ubåtar i Östersjön med uppdraget att stoppa den svenska malmexporten till Tyskland. Den sovjetiska ubåten SC-317 siktade lastfartyget och bestämde sig för att sänka henne med torped. Ada Gorthon sjönk nästan omedelbart. 14 man ur besättningen omkom medan åtta lyckades rädda sig på en livflotte. Fiskare från Bläsinge hamn som hört explosionen från land tog sig ut till platsen och undsatte de överlevande. Vid Bläsinge hamn har en minnessten rests för att hedra de omkomna.

 

Hör ögonvittnet Bert Eriksson berätta om torpederingen av Ada Gorthon:

 

 

Bläsinge fiskeri- och hamnmuseum

 

I Bläsinge hamn ligger Bläsinge fiskeri- och hamnmuseum. Besökaren får en inblick i hur det var att vara fiskare på Öland under 1900-talet. Det är ett litet museum inhyst i en sjöbod i hamnens södra del. Museet har öppet av och till under somrarna.

 

Hamnen i Bläsinge

Från Yvonnes blogg 6 maj 2013

"En hamn som trots brist på fisk fortfarande är en aktiv levande hamn.

Det är kämpartag.

En hamn där fortfarande arbete pågår.

En hamn där det komersiella ännu är i liten skala.

En hamn med underbar strand och havsnatur.

Lycka är att kunna ta morgonens cykeltur till fiskehamnen."

 

 

Flygfoto över Bläsinge hamn: Douglas Rydström

 

Foto Ada Gorthons minnesmonument och Bläsinge hamn: Magnus Rydnér

 

Bläsinge på Facebook

 

Bläsinge på Twitter

 

Bläsnge på Instagram

 

Mer om Bläsinge hamn

Mer fakta om Bläsinge hamn och andra hamnar på Öland finns på sidan Svenska Gästhamnar:

www.svenskagasthamnar.se/oland/blasinge

 

Flygfim över hamnen:

Se fler flygfilmer från Bläsinge

Foto Douglas Rydström

 

Minnen från Bläsinge hamn

Torskfiske i hamnen i Bläsinge

 

Klicka in på "Minnen från hamnen" för att se äldre bilder från hamnen. Bilden ovan kommer från Kalmar läns museum.

 

Höstbål i hamnen

Ölands vattenråd tänder höstbål i hamnar runt om på Öland. Eldarna tänds för att säga farväl till sommaren och för att manifestera Östersjöns miljö.

Signaleldar, vårdkasar, har använts långt tillbaka i tiden för att varna lokalbefolkningen för en kommande fara.

Höstbål är en gammal tradition i norra Sverige, Finland och de baltiska länderna för att ta farväl av sommaren.

 

 

Fler hamnar på östra Öland

Hamnen i Bläsinge är en av få riktiga hamnar på östra Öland trots att Öland är nästan 14 mil långt.

Söder om Bläsinge hamn ligger Gräsgårds hamn. Norrut ligger Kårehamn och ännu längre norrut på östra Öland finns Böda hamn.

 

En hamn vid kanten av Östersjön

Vattnet i Östersjön är bräckt, det är alltså en blandning av salt- och sötvatten. Under havsytan finns många vrak och lämningar bevarade. Det beror på att skeppsmasken, vars larver äter upp trä, inte trivs med den låga salthalten. I salta hav kan vrak försvinna på kort tid, medan de bevaras betydligt bättre i Östersjön.

 

Hamnen i Bläsinge

Skylt vid infarten till hamnen