Kvarnen i Bläsinge

Kvarnen i Bläsinge

 

Kvarnen ligger vid grusvägen som går mellan Bläsinge och Övre Ålebäck. Det är byns enda bevarade väderkvarn, men tidigare har det funnits många fler. På en karta från 1785 finns åtta stycken väderkvarnar utritade i Bläsinge. Tack vare vädekvarnarna kunde vindens kraft användas för att mala säd till mjöl. På Öland fanns det ungefär 2000 väderkvarnar vid mitten av 1800-talet och idag finns det cirka 350 stycken kvar.

 

 

Foto Bläsinge kvarn: Magnus Rydnér

 

Mer om Ölands kvarnar

Ölands väderkvarnarna är av typen stubbkvarnar, även kallade stolpkvarnar.

 

Kvarnstubben håller det vridbara kvarnhuset. Antagligen har väderkvarnarna haft samma utförande under alla år. De stod oftast på en liten backe eller höjd på byns ängsmark i närheten av åkermarken.