Fiber till byn

Vi är två bybor; Magnus Rydnér och Jan-Ola Berglund som gärna ser att vi får bättre förutsättningar att utveckla byn. Vi är övertygade om att tillgång till bra IT i form av snabb och säker datakommunikation är en sådan förutsättning.

 

Under april 2014 gjordes en enkät för att undersöka vilket intresse det finns bland de boende i Bläsinge och Hagby för att skaffa fiberuppkoppling.

 

Nu undrar du kanske vad detta är. I dag kan du få internet, telefon och tv via telefonnätet eller trådlöst via 3G/4G. Här i byarna är hastigheten via telenätet upp till 8Mbit. Trådlöst är det upp till 19Mbit via 4G. Utbudet av digitala tjänster ökar ständigt och allt fler sköter sina ärenden via internet. Snart förslår inte 8Mbit via telefonledningen längre.

 

En del hävdar att trådlöst 4G är lösningen på landet men i praktiken blir det inte bra eftersom teleoperatörerna begränsar datamängden man kan använda på en månad. T ex Telias 4G-abonnemang med 10 gigabyte surf räcker bara till att se sju timmar på SVT Play på en hel månad.

 

Med fiber får man en hastighet på minst 100Mbit och uppåt. Dessutom finns ingen begränsning för hur stor datamängd man får använda. Det är en fast månadskostnad. Man väljer själv vilken operatör och vilka tjänster man vill ha. I framtiden kommer t ex all TV-distribution och fast telefoni att gå via fiber.

 

I städerna är fibernätet redan väl utbyggt eftersom det finns många abonnenter där. Men ute på landet tycker inte operatörerna att det är lönt att bygga ut fiber själva. Därför uppmuntrar man byar att starta föreningar som i samarbete med teleoperatörerna kan söka bidrag för nedgrävning av fiberkablar.

 

Vi ville därför undersöka intresset här i byarna för att gå med i en samfällighet där vi delar på de gemensamma kostnaderna för anslutning och nedgrävning av kabel.

 

Har du frågor eller funderingar? Maila: fiber@blasinge.se

 

datorvana