Björksav - ett vårtecken

Björksav

Savtappning är en gammal tradition, björksaven var ett viktigt vitamintillskott under vårvintern.

Varje vår hängs glasflaskor upp i björkarna för att samla upp sav.

 

Ur Yvonnes blogg 28 mars 2014:

 

"Att bejaka naturen och årstidernas möjligheter.

Humlorna surrar och lärkan drillar högt i skyn.

Stararna klapprar med sina näbbar. De har byns enda höghus.

Nu rinner björkens sav till.

I min by lever traditionen vidare. Här vet man att ta vara på naturens egna krafter.

Den klara björksaen rinner ner i flaskorna.

Varje dag under någon veka går mina två vänner till björkarna nere vid sjön för att ta vara på den dyrbara och stärkande saven.

Så har kvinnorna i byn gjort generation efter generation.

Visste du att...

 

Tapping av björksav inte ingår i allemansrätten.

 

Björksav
Björksav